فروش گیاه تاکسوس لوله ای دستگاه لیزر

برای کسب اطلاعات اضافه در هنگام ( خرید درختچه تاکسوس ( داده ها ذیل موءثر خواهد بود .

ویژگی ها :

تاکسوس ستونی سرخدار با سوزن نشان سبز تیره در صدر و سبز کمرنگ درقسمت زیرین است . بسیار عالی برای آوردن منافع عمودی , ارتفاع و بافت به باغ در هر فصل است . به راحتی هرس می گردد و شکل می گیرد . و در طول رشد می کند و میتوان به شکل یک دیواره یا پرچین از آن استفاده نمود . که رنگ دوچندان زیبایی در فصل پاییز و زمستان بوجود می‌آورد .
آب پاشی گیاه به صورت منظم تا تصاحب کردن و تثبیت حالت گیاه تازه کاشته شده می بایست ادامه داشته باشد . خاک
آن می بایست خاک شنی با زهکشی مضاعف خوب باشد .

برگ تاکسوس

خلاصه محافظت عمومی خلاصه :

مراقبت تاکسوس سهل و آسان و این گیاه برای رویش نسبتاً در هر مکانی دلخواه است . به نیکی با طیف وسیعی از خاک با زهکشی بسیار عالی سازگاراست . آب پاشی به طور منظم انجام گیرد . با هرس به نگهداری صورت مورد نظر در می اید .

راهبرد کاشت :
در فصل بهار یا اوایل پاییز بهترین مجال کاشت آن است .

درختچه تاکسوس
دستگاه لیزر

دستگاه لیزر

برای کاشتن تاکسوس انتخاب یک محل که اذن خواهد اعطا کرد که ریشه گسترش یافته و شاخه آزادانه رشد نماید حتمی است . تاکسوس می بایست به اندازه کافی دور از فونداسیون ساختمان , دیوارها , و جايگاه ها کاشته شود . این را لحاظ بگیرید که آیا بعداز ر دستگاه لیزر شد پنجره ها مسدود و یا تداخل با سقف و یا این که فشار به دیواره و پی وارد نمیشود؟ برای مهیا سازی حیطه کاشت تاکسوس پس از حفر یک رخنه‌ به عمیق ریشه و سه برابر گسترده گی پهنا ریشه و پس از برداشتن خاک , آن را مخلوط با برخی از کمپوست و یا این که ذغال سنگ نارس لبریز می کنیم . این خاک بی نیاز و سست اسا و طوری است که ریشه های جدید می‌توانند به راحتی توسعه و گسترش یابند . تاکسوس برای بیرون کردن این گیاه را از سمت بدنه گیاه با دستگاه لیزر دست بگیرید و به بدنه دستگاه لیزر دان ضربه بزنید تا خاک دستگاه لیزر دان شل شود و با کشیدن گیاه از دستگاه لیزر دان خارج اید .

آب پاشی راهبرد : دستگاه لیزر
بسته به بارش , گیاه نو نیاز دارد , در حین اولی فصل رویش هر هفته یک بار آبیاری شود . آهسته , به‌تدریج و قطره ای . در حین فصول گرم بهتر است که تا عمق 20 سانتیمتر از خاک اطاف گیاه تماما غرقاب گردد . آب پاشی ریشه های عمیق را به رشد بیشتردر باطن زمین تشویق می کند و در نتیجه گیاهی قویتر با تحمل به کم آبی بیشتر خوا هیم داشت . برای کنترل رطوبت خاک تاکسوس با انگست یا با بیلچه خاک دور و بر ان را یه خرده بخراشید و مطمین شوید که رطوبت در خاک موجود هست . به ویژه در دوسال نخستین کاشته شدن این کنترل ها برای داشتن گیاهی کار کشته و مقاوم در آتی واجب است .

میوه و بذر تاکسوس

دستورالعمل کود برای تاکسوس :
درخت کاشته شده می بایست هر 2 – 3 سال کود دهی می‌شود . کود در اوایل بهار زمانی که گیاهان آغاز به پرورش می نمایند به آن داده میگردد . کود تاکسوس را در گونه های مختلف دراختیار هستند : گرانول , طعام های مایع , آلی یا تصنعی و مصنوعی .

https : //www . mygardeninsider . com/the – دستگاه لیزر بذر ابری نقره ایS1 – library/1483/taxus/x – media/hicksii#comment

این گیاه از خانواده سرخدار است و جور ساکن آن در کشور ایران از گیاهان حفاظت شده و باارزش االبرز میباشد که در معرض خطر انقراض قرار گرفته و به سور دار یا سرخ دار مشهور است .

عکس هایی از تاکسوس :